Utbildning

På den här sidan finns i första hand inbjudningar till utbildningar som arrangeras av partidistriktet eller någon annan arrangör. Utbildningarna presenteras i kronologisk ordning. Observera att det normalt är så att anmälningar ska gå via arbetarekommunens studieorganisatör, Margaretha Anderberg, margand46@hotmail.com  tel. 0705366050

  • Steg 1, Medlemsutbildning, Hässleholm  27/10 2018
  • Facket o Politiken, Backagården, Höör  27-28/10  2018
  • Steg 3, Medlemsutbildning, Backagården Höör  9-11/11  2018  Internat
  • Steg 1, Medlemsutbildning, Lund 10/11 2018
  • Kvinna i politiken, Backagården, Höör  10/11 2018
  • Steg 2, Medlemsutbildning, Backagården, Höör 1-2/12 2018 övernattning
  • Steg 3, Medlemsutbildning, Malmö 7-9/12 2018 externat