Kommunalt handlingsprogram

Kommunalpolitiskt Handlingsprogram Socialdemokraterna i Skurup  2019-2022

Antaget av medlemmar på Arbetarekommunens möte 2018-04-14

Vill du läsa vårt kommunalpolitiska handlingsprogram finns det i sin helhet här:

https://socialdemokraternaiskurup.files.wordpress.com/2020/10/kphp-180515.pdf

Vi har även en kortare variant som vi kallar KPHP-light och den hittar du här:

https://socialdemokraternaiskurup.files.wordpress.com/2020/10/kphp-light.pdf