Kommunalt handlingsprogram

Kommunalpolitiskt Handlingsprogram Socialdemokraterna i Skurup  2019-2022

Antaget av medlemmar på Arbetarekommunens möte 2018-04-14

Vi bygger tillsammans – för ökad sammanhållning

Vi kan vara stolta

I valet 2014 fick vi Socialdemokrater väljarnas förtroende att som största parti leda kommunen. Vi påbörjade då ett långsiktigt utvecklingsarbete med att lyfta Skurups kommun in i framtiden, att ta tillvara alla de möjligheter som finns i kommunen. Skurup är en särpräglad jordbruksbygd och är på samma gång en del i den växande attraktiva storstadsregionen. Vi drar till oss nya familjer och också nya företag. Fler och fler besökare och turister uppskattar vår natursköna omgivning från havet i söder till åsen i norr.

Vi socialdemokrater har aktivt verkat för att Skurup ska kunna bli en attraktiv tillväxtkommun. Vi har varit och är fortsatt engagerade i uppgiften att investera för att möta framtiden med de utmaningar som vi står inför. Vi har prioriterat kommande generationer med barnen i fokus. Genom samverkan har vi säkerställt att skolan fått nödvändiga resurser för att upprätthålla god kvalitet. Skolorna i Skurups kommun är fantastiska! Vid senaste mätningen i rankingen av bästa skolkommun var Skurup topp 5 i Skåne. Vi var 2017 andra bästa skolkommun i Sverige om man jämför med likartade kommuner gällande socioekonomisk och demografisk struktur. Snart står en helt nybyggd skola klar med moderna och anpassade lokaler och vi kan fylla på vårt behov av fler motiverade och drivna pedagoger.

Vi har under mandatperioden fått ordning och reda i finanserna och kontroll på underhållsplaner. Centrumutveckling för en attraktiv boendemiljö är påbörjad. Det tas nya initiativ och börjar hända mer positiva saker i Skurup. Så vi har kommit en bra bit, trots att vi inte har haft majoritet i kommunfullmäktige. Det ska vi vara stolta över. Men det är tid för nästa steg om vi vill att Skurup ska fortsätta utvecklas så att fler väljer att bo och leva här.