Prioriterade mål

Våra prioriterade mål

Vi socialdemokrater vill på olika sätt stärka sammanhållningen mellan människor. Vi skall därför fortsätta att prioritera trygga uppväxtmiljöer och erbjuda en skola som på alla sätt rustar våra barn för framtiden. Vi vill verka för ett mer levande centrum med fler naturliga mötesplatser, med mer plats för kultur och lärande. Det skapar gemenskap och riktig trygghet.

Vår ambition framåt är att fortsätta bygga vårt varumärke som kommun och att bli Skånes bästa skolkommun. Vi vill att Skurups kommun ska ligga i framkant när det gäller utveckling av det lokala näringslivet, med inriktning mot kultur- och besöksnäring, digitalisering och grön tillväxt. De äldres insatser för vårt samhälle skall också värderas högre. Den service vi ger våra äldre medborgare ska därför vara viktiga riktmärken för våra framgångar. Vi ska ge dem den bästa omsorgen, en välsmakande ekologisk mat och möjlighet till meningsfullhet och samvaro. Ingen ska tvingas åldras i ofrivillig ensamhet.  

Vi vill värna våra naturresurser och kommunens småskalighet. Samtidigt vill vi växa, driva på för utveckling, investera i människor och miljöer för att kunna erbjuda än bättre service och livskvalitet för alla boende i kommunen. Vi tror att framgången ligger i att aktivt stödja och uppmuntra nya samverkansformer mellan lokala entreprenörer, utbildningsaktörer och föreningsliv.

I Skurup ska det finnas utrymme för alla människor som vill bidra. Alla ska känna sig välkomna, äldre som yngre, nyinflyttade som de som bott i kommunen länge. Ingen ska behöva känna sig ensam eller utanför. Alla behövs i vårt samhällsbygge.

2014 antogs en ny vision, Skurup 2030, i bred samverkan med invånare, olika samhällsaktörer och politiker från alla partier. Vårt kommunalpolitiska handlingsprogram visar konkret på hur vi Socialdemokrater vill ta viktiga steg för att nå visionen.

Våra prioriterade mål för mandatperioden:

  • Skurup ska vara en kommun som slår vakt om en rättvis arbetsmarknad och vara ett föredöme som arbetsgivare
  • Skurup ska vara en grönare kommun som tar ansvar för en hållbar tillväxt
  • Skurup ska vara Skånes tryggaste kommun att bo och leva i
  • Skurup ska vara en kommun med stort utrymme för kultur, möten och lärande
  • Skurup ska vara Skånes bästa skolkommun
  • Skurup ska vara Skånes äldrevänligaste kommun

Vi Socialdemokrater tror på framtiden och vill fortsätta genomföra nödvändiga investeringar. Vi har visat att vi kan ta ansvar. Vi hoppas nu att vi får väljarnas förtroende att fortsätta.