Nu vill vi ta nya steg

annonshemsidaTillsammans för Skurup. Den goda kommunen där människor kan mötas och utvecklas.

Vårt arbete med att utveckla kommunen mot Vision 2030 har gått bra under innevarande mandatperiod. Vi ligger långt fram med detaljplaneringen när det gäller bostadsbyggandet och vi har fått 600 nya invånare sedan förra valet. Skattekraften har under 2017 ökat med 5,7%. Bokslutet visar ett överskott på 24,6 miljoner 2017. Med den nuvarande utvecklingen är det realistiskt med 18.000 invånare 2030, men mycket återstår att göra. Vi vill driva på utvecklingen, investera i människor och miljöer för att kunna erbjuda en bättre service och livskvalitet för alla boende i kommunen, och vi vill att alla ska känna sig trygga och vara ambassadörer för Skurups kommun.

Vårt kommunalpolitiska handlingsprogram

2014 antogs en ny Vision, Skurup 2030, i bred samverkan med invånare, olika samhällsaktörer och politiker från alla partier. Vårt kommunalpolitiska handlingsprogram visar konkret på hur vi Socialdemokrater vill ta viktiga steg för att nå visionens mål.

Vi Socialdemokrater vill stärka sammanhållningen mellan människor på olika sätt. Vi fortsätter att prioritera trygga uppväxtmiljöer och erbjuda en skola som på alla sätt rustar våra barn för framtiden. Vi vill verka för ett mer levande centrum med fler naturliga mötesplatser, med mer plats för kultur och lärande.

I Skurup ska det finnas utrymme för alla människor som vill bidra. Alla ska känna sig välkomna, äldre som yngre, nyinflyttade som de som har bott länge i kommunen. Ingen ska behöva känna sig ensam eller utanför. Alla behövs i vårt samhällsbygge.

Vi har fått en bra start

Stora företagsetableringar sker och kommunen har klättrat på näringslivsrankingen från plats 218 till plats 72 sedan vi tog över kommunens ledning. Vi har öppnat två nya förskolor och satsar 250 miljoner på en ny skola i toppklass. SKL:s ranking 2017 visade att vi var 5:e bästa skolkommun i Skåne. Vi ligger långt fram med detalj-planeringen av nya bostäder. Vi har höjt föreningsstödet, mest riktat till ungdomsverksamheterna.

Vi har satsat extra på personalens villkor och arbetsmiljö och har under åren 2016 och 2017 givit större lönepåslag än genomsnittet. Detta fortsätter under 2018.

En ny förmån är att personalen erbjuds att köpa bil med bruttolöneavdrag. Personalen är kommunens viktigaste resurs. Satsningar på personalen ger kommunen bättre möjlighet att erbjuda god service och bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Nu tar vi flera steg framåt

Även om vi har fått en bra start så återstår mycket att göra. Vi skall fortsätta att satsa på personalen vilket främst gynnar de personalintensiva verksamheterna, omsorgen och skolan.

Vi skall öka bostadsbyggandet så att inte bristen på bostäder blir ett hinder för att nå visionen om 18.000 invånare. Här har Skurupshem en nyckelroll för att säkra bostadsförsörjningen.

När befolkningen ökar enligt planen så skapas bättre underlag för lokala allmänna kommunikationer, från landsbygden till stationen och handelsplatsen. Samtidigt skapas bättre utvecklingsmöjligheter för kultur- och fritidsaktiviteter.

Det ska vara tryggt att åldras i Skurup. Ingen ska tvingas till ofrivillig ensamhet. Pensionärsorganisationernas friskvårdsaktiviteter ska stärkas för att uppmuntra olika träningsformer och möjliggöra anläggning av en boulebana inomhus.

     Våra prioriterade mål för mandatperioden:

  • Skurup ska vara en kommun som slår vakt om en rättvis arbetsmarknad och vara ett föredöme som arbetsgivare. Yrkesutbildningen inom bristyrken ska utvecklas i samverkan med lokala företag.
  • Skurup ska vara en grönare kommun som tar ansvar för en hållbar tillväxt. Vi ska verka för en förbättrad kollektivtrafik så att invånare i hela kommunen ska kunna arbetspendla kollektivt.
  • Skurup ska vara Skånes tryggaste kommun att bo och leva i. Det ska byggas lägenheter med rimliga hyreskostnader.  
  • Skurup ska vara en kommun med stort utrymme för kultur, möten och lärande. Idén om kulturhus ska förverkligas med öppen verksamhet och ge utrymme för människor i alla åldrar.
  • Skurup ska vara Skånes bästa skolkommun. Satsningen på lärares löne- och karriärutveckling fortsätter. Småskalighet värnas i de låga åldrarna.
  • Skurup ska vara Skånes äldrevänligaste kommun. Ingen ska tvingas åldras i ofrivillig ensamhet. Syftet med äldreomsorg ska inte vara vinst.