Rödgröna Skurup, rapport i halvtid

Skolpeng i bottenskiktet under M-styret

I dagarna har vi kunnat ta del av ett skolpengs- uppror. Engagerade och drivna föräldrar försöker påverka politiker från olika håll att avsätta mer resurser till våra barn och elever. Skurup ligger idag i bottenskiktet vad gäller avsättning av resurser till förskola och skola. Svedala, som exempel, avsätter över 60 miljoner mer till sina barn.

Skurupsmodellen som försvann

Under 90-talet vallfärdade skolutvecklare till Skurup för att ta del av den så kallade ”skurupsmodellen”, som gav skolan i Skurups kommun ett gott rykte i hela landet. När den moderatledda borgerliga alliansen tog över styret av Skurups kommun 2003 sänktes prioriteringen av våra barn till en bottennivå.

Från 2003 prioriterades låg skatt före en bra skola.

Under tre mandatperioder, dvs 12 år, med en M-ledd borgerlig allians, har låg skattesats prioriterats före investeringar i skollokaler, läromedel och personal.

Vi gick till val 2014 på att förbättra verksamheten, bland annat skolan

När vi hade tagit över styret 2015 gjorde vi en analys av ekonomin i skolan. Vi kom fram till att stora resurser fattades. Därför ville vi redan i vår första budget tillskjuta 26 miljoner. Tyvärr är vi inte i majoritet i kommunfullmäktige. Vi hindrades av att    Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna valde att säga nej! Under året har skolpengen således fortsatt sjunka.

Vi föreslår skattehöjning i budgeten för 2017

På nytt försöker vi att öka resurserna till skolan genom att föreslå en skattehöjning på 40 öre. Det är absolut nödvändigt att bryta trenden med sjunkande skolpeng.

Förskolan och skolan står inför stora utmaningar som kommer kosta pengar. Förskolan har fulla lokaler och grundskolan har nedgångna lokaler. Personalen får det allt mer stressigt och lärarbristen i landet ökar. För att möta detta har vi beslutat att bygga en ny grundskola, en ny förskola byggs.

Vi har kvalitet i skolan och bra personal 

Trots kraftigt försämrade förutsättningar under 12 år  har vår duktiga och lojala personal levererat en fantastisk verksamhet där barn och elever alltid kommit före personalens egna behov. Tack vare lojal personal har verksamheten fortsatt kunna hålla hög kvalitet.

Skolan i Skurup har bra resultat

Personalen gör ett fantastisk arbete och eleverna uppnår bättre resultat än i de flesta andra kommunerna i Skåne. Nyligen presenterades statistik som visar att vi klättrade vi från plats 145 till plats 90 över de bästa skolkommunerna i landet. Men det behövs en konkurrenskraftig skolpeng för att i framtiden kunna bibehålla och utveckla skolans miljö och kvalitet. Därför står vi fast vid ökad satsning på skolan.