22 Maria Nyman Stjärnskog

maria

Jag är tjänstledig LO-ombudsman då jag sedan valet 2014 är regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i östra Skåne.

Jag är i botten svetsare, och det var mitt fackliga engagemang i dåvarande Svenska Metallindustriarbetareförbundet som gjorde att jag även valde att engagera mig partipolitiskt.

Jag vill vara med och arbeta politiskt för att utjämna klyftor mot ett mer jämlikt och jämställt samhälle där allas lika rätt och möjlighet kan förverkligas. Mitt hjärta klappar även för kulturpolitik och demokratifrågor utöver de ansvarsområden jag har idag.