17 Birthe Thomsen

Jag är 64 år och bor med man och barnbarn i Skurup. Jag älskar mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn, de viktigaste människorna i mitt liv.

Jag är uppvuxen i en socialdemokratisk familj. För mig är Socialdemokraterna ett arbetareparti som står upp för  ” de små” i samhället.

Jag är ledamot i Kultur och fritidsberedningen, ersättare i kommunfullmäktige samt styrelseledamot i föreningen Parkinson, där jag också är badledare.

Frågor som jag brinner för är följande:

  • Skolan
  • Barn och barn i behov av stöd och att stödja föräldrarna i deras vuxenroll.