43 Holger Rank

holger

Jag har arbetat med barn och ungdomar i över 10 år. Jag fokuserade på deras sociala utveckling att använda samtalet som en konflikthantering och inte våldet. Vi skall vara rädda om våra barn och ungdomar de är vår framtid.

Jag är socialdemokrat för att jag tror på den starka statens ekonomiska och sociala rättvisa. Jag tror på ett samhälle  för alla oavsett social ställning ras eller ursprung.  Jag tror på ett samhälle där man bidrar efter förmåga och får hjälp efter behov, och där alla kan skapa sig ett gott liv. Ett sådant samhälle har vi. Nu får vi kämpa att förbättra det. Vi har ett paradis i Sverige. Den viktigaste frågan är att barn och ungdomar i skolan mår bra. Jag tror på lärarassistenter i skolan. Eleverna behöver diskutera sin framtid. Och andra saker med någon vuxen.