26 Johnny Östberg

Mitt namn är Johnny Östberg. Jag är 56 år. Jag är inflyttad Skurupsbo sedan två år tillbaka kommer närmast från Uppsala. Idag jobbar jag som elektriker på Elan EL &VVS AB med huvudsäte i Ystad.
Jag är socialdemokrat för att den socialdemokratiska värderingarna stämmer in på mina egna värderingar.
Jag brinner för arbetsmiljöfrågor