2 Lena Axelsson

Mina uppdrag: Arbetarekommunens ordförande

Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen , socialnämndsutskott, skolutskott, myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg samt tre kommunala bolag.

Politiska förebilder: Olof Palme och Nalin Pekgul

Mina hjärtefrågor är följande:

● Värna barn och ungas rätt till en bra uppväxt i såväl hemmet, skolan, på fritiden ja samhället i sin helhet.

● Vidareutveckla kulturen i alla dess former: konst, musik, teater, film och alla former av idrottsutövande. Ett rikt kulturliv är en bra värdemätare på ett gott samhälle att leva i.

● Fortsatt arbeta för ett gott näringslivsklimat som främjar tillväxten i kommunen och ger möjlighet till nya och bra arbetstillfällen