2 Lena Axelsson

Lena Axelsson, 58 år född och uppvuxen i kommunen i en mycket kärleksfull arbetarfamilj. Numera bosatt på en liten gård utanför Slimminge. Gift, 2 vuxna söner, 2 bonussöner och ett litet barnbarn. Jag har under mandatperioden innehaft följande uppdrag i kommunen: Kommunfullmäktiges ordförande samt ordförande i Kommunutvecklingsberedningen.

Jag har valt att vara aktiv politiker för att få vara delaktig i kommunens spännande utveckling. Som stolt socialdemokrat anser jag att den politik vi för fram tar hänsyn till dig oavsett bakgrund, etnicitet, kön, utbildningsnivå eller plånbok. Jag tror på allas lika värde. Tillsammans är vi starka. Inget samhälle är starkare än sin svagaste länk.

Jag vill gärna citera Tage Danielssons fina ord:

” En droppe droppad i livets älv, har ej någon kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!” Detta är för mig vad socialdemokratin står för.

Mina hjärtefrågor är följande:

  • Värna barn och ungas rätt till en bra uppväxt i såväl hemmet, skolan, på fritiden ja i samhället i sin helhet.
  • Vidareutveckla kulturen i alla dess former: konst, musik, teater, film och alla former av idrottsutövande. Ett rikt kulturliv är en bra värdemätare på ett gott samhälle att leva i.
  • Näringslivet och dess fortsatta utveckling.
  • Unga entreprenörer
  • Uppmärksamma och uppmuntra nyföretagande och småföretagande i alla dess former.
  • Fortsatt arbeta för ett gott näringslivsklimat som främjar tillväxten i kommunen och ger möjlighet till nya och bra arbetstillfällen.