3 Roland Hansson

Jag är 57 år och är född och uppvuxen i Skurup och jobbar på Skurups kommun. Har idag uppdrag som ordförande i  myndighetsnämnden  för miljö och bygg, ledamot i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, personalutskott och vice ordförande i Skurups Elverk AB sant nämndeman vid Ystad tingsrätt. Vidare är jag engagerad i Skurups folkets hus o park

Jag är speciellt intresserad av:

  • att det fortsatt skall gå bra för Skurup.
  • Goda relationer med näringslivet och våra medborgare.
  • Äldrefrågor.
  • Samhällsutveckling och byggande.
  • Personalfrågor.