5 Sylve Qvillberg

Jag är en pensionerad IT-utvecklare, 76, som bor i Skurup sedan 1974. Jag är ordförande i Skurups Arbetarekommun, 1 vice ordförande i Kommunfullmäktige, 1 vice ordförande i Kommunutvecklingsberedningen och 1 vice ordförande i Individ och Omsorgsberedningen.

Jag är aktiv politiker därför att jag vill vara med och utveckla samhället, och jag är Socialdemokrat för att de socialdemokratiska värderingarna stämmer bra med mina egna värderingar.

De frågor jag är mest intresserad av är utvecklingsfrågor och allt som hör till detta, ekonomi, kultur, kommunikation, infrastruktur, kvalitetssäkring och annat. Med ålderns rätt är jag dessutom intresserad av de äldres perspektiv på samhället och dess utveckling.