5 Sylve Qvillberg

Sylve Qvillberg

Född 1941

Pensionerad IT-utvecklare

Kommunrevisor

Politiska förebilder Olof Palme, Gunnar Sträng och Jan Eliasson Intresserad av utvecklingsfrågor och äldrefrågor.