7 Bengt Andersson

bengt

Jag är 56 år och jobbar som servicetekniker, boende i Skivarp sedan 1990. Jag är ledamot av Kommunstyrelsen och Fullmäktige. Jag är ordförande i Samhällsbyggnadsberedningen.

Jag startade tidigt med att vara fackligt engagerad på mina arbetsplatser, vilket ledde mig in på den politiska banan där socialdemokratin stämmer överens med mina värderingar.

Jag brinner för bostadsbyggandet och en hållbar infrastruktur,men även andra saker som vi i samhällsbyggnadsberedningen arbetar med såsom medborgarförslag. Jag lyssnar gärna av kommuninvånarna så att deras önskan och behov kan komma i främsta rummet.