14 Fredrik Roström

Namn: Fredrik Roström

Födelseår: 1974

Yrke: Planeringssekreterare inom socialtjänsten, Malmö stad

Uppdrag: Ledamot i Kommunutvecklingsberedningen (KUBen) och ersättare i Kommunfullmäktige (KF)

Frågor som intresserar mig speciellt: Jag tror på ett samhälle där vi gör saker tillsammans. Ett samhälle där vi bryr oss om varandra, där de som har mycket delar med sig till de som har mindre. Jag tror på att fördela gemensamma resurser istället för att marknaden ska styra vård, skola och omsorg. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi ska stötta de barn som behöver samhällets hjälp för att jämna ut orättvisa uppväxtvillkor – alla människor har rätt till samma chans i livet.

Hälsningar Fredrik