14 Fredrik Roström

Jag är 44 år, bor i Katslösa utanför Rydsgård med min sambo Jenny och jobbar inom socialtjänsten i Malmö med bland annat statistik, utredningar och barnrättsfrågor. Jag har mina rötter norrut, född i Dalarna och uppväxt i Gävle och Stockholm. Firade i våras 3 år som Skurupsbo!

Jag tror på ett samhälle där vi gör saker tillsammans. Jag tror på socialism, inte individualism. Jag vill leva i ett samhälle där vi bryr oss om varandra, där de som har mycket delar med sig. Jag tror på att fördela gemensamma resurser istället för att marknaden ska styra vård, skola och omsorg.

Barn som behöver samhällets stöd för att jämna ut orättvisa uppväxtvillkor. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning – alla människor har rätt till samma chans i livet. Det tror jag vi uppnår med en stark offentlig sektor, skola som drivs utan vinstintresse, en jämlik arbetsmarknad och att vi lyfter blicken och försöker hjälpa människor även utanför vårt närområde. Hållbarhets- och miljöfrågor ligger mig också varmt om hjärtat. Vi behöver leva mer utifrån naturens resurser, äta mer vegetariskt, cykla längre och åka tåg oftare!