15 Yvonne Nilsson

Namn:Yvonne k Nilsson

Ålder:69år

Yrke:pensionär fd undersköterska

Uppdrag: ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i personalutskottet. Ordinarie i arbetarkommunens styrelse . Ordförande i arbetarkommunens s förening

Brinner för personalärende och våra barn i kommunen samt äldreomsorgen.