9 Gertrud Ekman

Gertrud Ekman

Född 1944

Pensionär ,före detta handläggare på Arbetsförmedlingen

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ledamot i Vård och omsorgsberedningen

Ledamot i Myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg

Mina politiska förebilder är: Nelson Mandela och Nalin Pekgul

Min politiska drivkraft är att:

Skapa förutsättningar för en trygg arbetsmiljö i skolan

Vidareutveckla äldreomsorgen

Arbeta för att etablera en Familjecentral i samarbete med Region Skåne