9 Gertrud Ekman

Jag är 73 år och har ett långt liv inom politik och fackligt arbete. Har tagit en paus från det mer aktiva politiska engagemanget men sedan november 2017 återigen aktiv i kommunpolitiken, då som ordförande i Myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg. Mitt fokus i det politiska arbetet har alltid varit det som berör människor i deras egen vardag. Jag känner ett stort engagemang i att på humanistiskt och medmänskligt sätt arbeta för de kommuninnevånare som behöver mest hjälp och stöd av samhället. Att fokusera på barn och ungdomar (vår framtid) men också för ett bra liv när man blir gammal och behöver extra stöd för att klara sin vardag. Bejakande av andra kulturer och främja integrationen  i vår kommun är också en viktig del av det politiska arbetet.

Jag ser fram emot att få möjlighet att kommande mandatperiod få möjlighet att fortsätta det politiska uppdraget inom ovan nämnda område.