10 Helena Samuelsson

Jag är född och uppväxt i Hyltebruk, en bruksort i Halland präglad av stolthet över den stora tidningspappersfabriken där de flesta jag kände jobbade, även jag på somrarna. Jag var den första i min släkt som läste vidare på universitet. Efter studier i Stockholm engagerade jag mig i facklig ideologi och i internationella frågor. Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag sedan arbetat med effektivisering och utveckling av offentlig sektor i olika roller som chef och inom HR. Jag är diplomerad coach och har eget företag inom ledarskaps- och organisationsutveckling. I augusti börjar jag ett nytt uppdrag som områdeschef på Lasarettet i Ystad. Jag är just nu föräldraledig med mitt andra barn. Jag och min man Joakim flyttade till Skurup från Malmö 2007.
Jag har valt att engagera mig i socialdemokraterna för att Socialdemokraterna har en fin tradition av att vilja ta ansvar för samhällsutvecklingen och inte lämna över problem till våra barn och barnbarn. Jag är ödmjuk över vad generationerna före oss kämpat för och åstadkommit i Socialdemokraternas namn.  En kamp mot orättvisor och förtryck, för alla människors lika värde. Kvinnor och barns rätt till sina kroppar och möjligheter att kunna förverkliga sina drömmar.
Jag tror på människans förmåga till utveckling, att vi tillsammans har kraft och kapacitet att forma och förbättra våra liv. Genom mitt engagemang vill jag bidra till mer hållbara lösningar för naturen och mänskligheten. Vi måste ställa om vårt sätt att leva och minska vår konsumtion nu! Jag vill stå upp för ett öppet och demokratiskt samhälle där vi med värme och generositet bryr oss om varandra och tar tag i saker gemensamt.
I Skurup skulle jag vilja se mer av nyfikenhet att prova på nya saker, bryta invanda mönster. Öppna upp för nya familjetraditioner och varför inte nya bekantskaper.
Detta vill jag jobba för i Skurup:
  • Ett mer levande centrum som lockar fler vuxna ut på byn, varför inte ett kulturcafé där Skurups många fantastiska musiker kan mötas och där talanger från Kulturskolan och Folkhögskolan kan berika oss.
  • Mer spontan idrott och öppen verksamhet för barn- och unga. Plånboken får aldrig hindra barn att ha en aktiv fritid!
  • Tryggare trafikmiljö i tätorten och genom byar. Om barnfamiljer ska trivas här måste den tunga trafiken ledas bort från centrum och gatorna inbjuda till lägre hastigheter.