7 Anncristin Svensson

anci

1977 började jag lyssna till Anci, fritidshemsbarnen ”döpte” mig till det. Född och uppvuxen i Lund, gift med Krister. Vi har båda rötter från tidigare generationer, i denna trakt. Har 2 barn och 4 barnbarn. Bor i ett lite hus i Tånebro, köpt -83 o blev permanentboende -93. Vårt otium efter drygt 40 arbetsår.

Finns ett parti, Socialdemokraterna, vars politik värnar om alla! Utsprunget ur arbetarrörelsen startade de en fredlig kamp för alla människors rätt att få leva ett tryggt och bra liv hela livet, genom generell välfärd och infrastruktur, där våra kulturella och sociala arv och liv har ett samspel. Uppvuxen i ett hem där hög politisk och facklig aktivitet rådde, har också präglat mig. ”Åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga”! Denna trygghet och samhällsutveckling gjorde mig till Socialdemokrat i unga år!

Brinner för:

  • att alla kommuninvånarna, barn, elever, vuxna och äldre, ska ges förutsättningar för att leva ett innehållsrikt liv, oavsett social status! Det betyder bästa förskola, skola, värdig äldre och annan -omsorg, kommunal service och bostadsbyggande åt alla. Sjukvård inte att förglömma.
  • Skattefinansierad verksamhet i egen regi, t.ex. Kommunal regi.
  • Alla människors lika värde oavsett etnicitet, religion eller språk.
  • Att slopa avdrag – skattelättnader – som gynnar de välbärgade i samhället.
  • Solidaritet, rättvisa, frihet och jämlikhet!