8 Kent Johansson

Jag är 64 år och är född och uppvuxen i Köpingebro i Ystad kommun i en socialdemokratisk familj. Jag flyttade till Skurup 2009. Jag är gift, har inga egna barn men har 1 bonusbarn, 2 bonusbarnbarn och en hund. Har varit anställd på ett företag i ystad fram till sommaren, men  har nu gått i förtida pension för att bland annat ta hand om min fru. Jag är även fackligt aktiv med bland annat arbetsmiljö/skyddsfrågor som regionalt skyddsombud. Jag har under mandatperioden innehaft följande uppdrag i kommunen: ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunutvecklingsberedningen och ersättare i Samhällsbyggnadsberedningen.

Jag är aktiv politiker för att jag vill försöka påverka samhällsutvecklingen och för att socialdemokratiska värderingar stämmer bra med mina värderingar.

De frågor som jag är intresserad av är arbetsmarknad, arbetsmiljö och en bra utveckling av Skurup.