8 Kent Johansson

Namn: Kent Johansson

Ålder: 67

Yrke: Pensionär, fd. maskinoperatör IF Metall

Uppdrag: ledamot kommunfullmäktige och ledamot Samhällsbyggnadsberedningen.

Politiska drivkrafter: Min far och Olof Palme. Och att jag vill vara med och påverka den politik som förs.